Informatie over de Recente Goede Doelen


Graag vertellen we je iets meer over de recente goede doelen waarop je momenteel kunt stemmen. Het goede doel met de meeste stemmen ontvangt alle donaties van het volgende kwartaal! Klik hier voor meer informatie over onze actie. 

De goede doelen waar je momenteel uit kunt kiezen zijn: Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH) en Stichting Dierenlot.

                         
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)

"Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt eigenaren met een huisdier die zelf (tijdelijk) zijn aangewezen op de voedselbank (of op financieel gelijk minimum niveau verkeren) en onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, met name op het gebied van acute medische zorg en voeding via deelnemende voedselbanken.

De omgeving roept al snel: “Doe je dier toch de deur uit!“. Maar een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redden een heel dierbaar bezit. Een dier biedt ze rust in een vaak stressvolle situatie. Een dier biedt ze genegenheid en is trouw. Voor mensen alleen, maar ook voor een heel gezin is een huisdier een belangrijk maatje. We vergeten te vaak dat het hebben van een huisdier kan bijdragen tot het aangaan en houden van sociale contacten.

Goede zorg voor een huisdier kan voor een eigenaar een probleem zijn omdat er niet voldoende middelen zijn voor bijvoorbeeld diervoeding of medische zorg. Nijpend wordt het als het huisdier acuut ernstig ziek wordt of gewond raakt. De kosten voor de dierenarts kunnen snel oplopen."(https://huisdierenwelzijn.nl/)                      

Stichting Dierenlot

"Nog veel te veel dieren leiden in Nederland een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, gewond op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten. Dit kan niet en dit mag niet gebeuren.

Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil ze graag helpen. We vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst met het financieren van hun hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvangcentra, dierenasiels of organisaties in het land die zich met het redden van dieren bezig houden, zoals de dierenambulances.

Zij hebben veelal financiële steun nodig voor het betalen van verbouwingen, aanschaf van materieel, medicijnen of bijvoorbeeld het betalen van operaties. Het zijn maar enkele voorbeelden.

Maar ook transport is een vaak voorkomend probleem. Veelal rijden organisaties rond met ambulances, bestelauto's of zelfs privéauto's, die qua onderhoud te duur worden om nog te gebruiken. De kosten van reparaties stijgen dan vaak de pan uit. Ook bij dit probleem willen wij hulp bieden! Door geheel gratis onze eigen DierenLot dierenambulances in bruikleen te geven. Zodat het vaak oude en dure rijdend materieel vervangen kan worden en er efficiënter gewerkt kan worden.

Uiteindelijk zijn dieren in nood hier het meeste mee geholpen!" (https://www.dier.nu/)


x
x